Ψυχολόγος,Διαχείριση Άγχους, Προσωπική Ανάπτυξη, Διαχείριση Κρίσεων, Συμβουλευτική Καριέρας, Ενίσχυση Αυτοεκτίμησης, Ψυχολόγος θεσσαλονίκη, ψυχολόγοι

The individual counseling sessions last 1 hour and the purpose is to help you discuss with me problems that you face in your daily life and want to solve. More specifically, they aim at Stress Management, Personal Development, Crisis Management, Career Counseling and Boosting Self-Esteem.

Ψυχολόγος,Διαχείριση Άγχους, Προσωπική Ανάπτυξη, Διαχείριση Κρίσεων, Συμβουλευτική Καριέρας, Ενίσχυση Αυτοεκτίμησης, Ψυχολόγος θεσσαλονίκη, ψυχολόγοι

The individual counseling sessions last 1 hour and the purpose is to help you discuss with me problems that you face in your daily life and want to solve. More specifically, they aim at Stress Management, Personal Development, Crisis Management, Career Counseling and Boosting Self-Esteem.

Ψυχολόγος,Διαχείριση Άγχους, Προσωπική Ανάπτυξη, Διαχείριση Κρίσεων, Συμβουλευτική Καριέρας, Ενίσχυση Αυτοεκτίμησης, Ψυχολόγος θεσσαλονίκη, ψυχολόγοι

With online psychotherapy (Skype) you can discuss with me problems that you face in your daily life and want to solve. More specifically, they aim at Stress Management, Personal Development, Crisis Management, Career Counseling and Boosting Self-Esteem. The sessions last 1 hour.

Ψυχολόγος,Διαχείριση Άγχους, Προσωπική Ανάπτυξη, Διαχείριση Κρίσεων, Συμβουλευτική Καριέρας, Ενίσχυση Αυτοεκτίμησης, Ψυχολόγος θεσσαλονίκη, ψυχολόγοι

With online psychotherapy (Skype) you can discuss with me problems that you face in your daily life and want to solve. More specifically, they aim at Stress Management, Personal Development, Crisis Management, Career Counseling and Boosting Self-Esteem. The sessions last 1 hour.