Υπηρεσίες

Οι ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής ψυχοθεραπείας διαρκούν 1 ώρα και σκοπός είναι να σας βοηθήσουν να συζητήσετε μαζί μου προβλήματα που αντιμετωπίζετε στην καθημερινότητά σας και επιθυμείτε να λύσετε. Πιο συγκεκριμένα στοχεύουν στη Διαχείριση Άγχους, Προσωπική Ανάπτυξη, Διαχείριση Κρίσεων, Συμβουλευτική Καριέρας και Ενίσχυση της Αυτοεκτίμησης.

Με τη ψυχοθεραπεία εξ’ αποστάσεως (Skype) μπορείτε να συζητήσετε μαζί μου προβλήματα που αντιμετωπίζετε στην καθημερινότητά σας και επιθυμείτε να λύσετε. Πιο συγκεκριμένα στοχεύουν στη Διαχείριση Άγχους, Προσωπική Ανάπτυξη, Διαχείριση Κρίσεων, Συμβουλευτική Καριέρας και Ενίσχυση της Αυτοεκτίμησης. Οι συνεδρίες είναι διάρκειας 1 ώρας.